Anna Viñas Ozores

Web: www.annavinas.com
Blog: annavinasilustracion.blogspot.com
E-mail: annavinasilustracion@gmail.com

Marta Dansa


Polar Beard greeting for Advocate Art
Greeting Oso polar encargo de Advovate Ar


Muñeca de lana afeltrada con la técnica de la aguja
Wool doll needle felted

Web: www.iluilus.com
E-mail: martadansa@iluilus.com

Catalina Acelas


Fada / Treball personal 2011
Fairy / Personal work 2011
Hada / Trabajo personal 2011


Escacs - Portada / ISBN 978-958-30-1317-1 Ed. Panamericana
Ajedrez - Portada / ISBN 978-958-30-1317-1 Ed. Panamericana
Chess - Cover / ISBN 978-958-30-1317-1 Ed. Panamericana

E-mail: catalinaacelas@pintao.com
Web: http://www.pintao.com

Verònica Figueredo


En Xavier no vol treballar. Tinta xina, aquarel·la i llapis de colors
Xavier ne veut pas travailler. Encre, aquarelle et crayons
Xavier does not want to work. Ink, watercolors and pencils


Cartell "1ª Fira del Conte de Medinyà". Tinta xina i aquarel·la
Cartel "1ª Fira del Conte de Medinyà". Encre et aquarelle
Poster "1ª Fira del Conte de Medinyà". Ink and watercolors

Web: veronicafigueredoil-lustracions.blogspot.com
E-mail: veronicafigueredo_parise@yahoo.com

Romina Martí O'Toole


"La petita Dot – Una aventura tipogràfica"
"La pequeña Dot – Una aventura tipográfica"
"Little Dot – A typographic adventure"


"Al país on sempre hi plou"
"En el país donde siempre llueve"
"In the country where it always rains"

Blog: rominamarti.blogspot.com
E-mail: rominamot@gmail.com

Pep Boatella


Coberta/cubierta/cover:
L´Assassí viu a Bellvitge, Andreu Sotorra. Grup 62, Ed. Estrella Polar


Dràcula de Bram Stoker. Il.lustració per l'interior del llibre
Drácula de Bram Stoker. Ilustración para el interior del libro
Bram Stoker’s Dracula. Inside book illustration

Blog: www.pepboatella.blogspot.com
E-mail: pepboatella@gmail.com

Aro


"Old / vecchio / anciano"


"The dandy / il dandy / el dandy"

Web: www.aroideas.com
E-mail: info@aroideas.com

Víctor Escandell


Hansel&Gretel, Parramon edicions 2011


Hansel&Gretel, Parramon edicions 2011

E-mail: victor@alewebs.com
Web: www.alewebs.com

Tamara Hernández


Pluja


El peix

Web: www.tamarahernandez.es
Blog: http://lepoissondelaterre.blogspot.com/
E-mail: info@tamarahernandez.es

Pedro Lopes


Portada per al llibre "Ja no em fa por"
Cover for the book "I'm no longer scared"
Portada para el libro "Ya no me asusta"


Il.lustració per audiollibre "I si no fos un conte?" Auditori de la CalixaForum
Illustration for audiobook "¿Y si no fuera un cuento?" CalixaForum Auditorium
Ilustración para audiolibro ¿Y si no fuera un cuento?" Auditorium de la CalixaForum

E-mail: loboilustra@yahoo.com
Telf / Phone: (00 34) 627 38 50 64

Rosa Alonso Garcia


-Pàgina inicial d'àlbum il.lustrat per Kalandraka 2011.
-First page for ilustration book- Kalandraka 2011.
-Primera página para el álbum ilustrado Kalandraka 2011.


- Imatge concurs Llibreria Proa 2011 Tom Sawyer.
- Image Llibreria Proa Barcelona contest Tom Sawyer.
- Imagen concurso Llibreria Proa 2011 Tom Sawyer.

Lemniscates


- Silence, 20 page picture book. Digital and analogical version.
- Silenci, àlbum de 20 pàgines. Versió digital i analògica.
- Silencio, álbum de 20 páginas. Versión digital y analógica.


- Little Lost Rabbit, Finds a Family. 24 page picture book.
- Petit conill perdut, troba família. Àlbum de 24 pàgines.
- Pequeño conejo perdido, encuentra familia. Álbum de 24 páginas.

Web: www.lemniscates.com
E-mail: illustration@lemniscates.com

Aina Cordoncillo

Web: www.coloraina.com
Blog: www.coloraina.com/blog
E-mail: aina@coloraina.com