Pedro Lopes


Portada per al llibre "Ja no em fa por"
Cover for the book "I'm no longer scared"
Portada para el libro "Ya no me asusta"


Il.lustració per audiollibre "I si no fos un conte?" Auditori de la CalixaForum
Illustration for audiobook "¿Y si no fuera un cuento?" CalixaForum Auditorium
Ilustración para audiolibro ¿Y si no fuera un cuento?" Auditorium de la CalixaForum

E-mail: loboilustra@yahoo.com
Telf / Phone: (00 34) 627 38 50 64